Tato aplikace funguje nejlépe s povoleným JavaScriptem.

To, jak se chováme k sobě, ke klientům a partnerům, definuje naši firemní kulturu.

Ilustrační obrázek s textem - To, jak se chováme k sobě, ke klientům a partnerům, definuje naši firemní kulturu.

Řekli jsme si,
jak chceme žít Lunde

Víme, že nestačí mít hodnoty napsané jen na papíře, ale je potřeba neustále pojmenovávat konkrétní aktivity, které k naplňování těchto hodnot přispívají. Prostě je chceme žít, vzniklo tak spojení #žít_Lunde.

"Firmu chápu jako společenství lidí. A společenství vznikají na základě společných vlastností, principů a hodnot. Taková firma má oproti ostatním něco důležitého navíc."

#přidaná_hodnota #osobní_zodpovědnost #kvalita

Na začátku spolupráce si s klientem stanovíme hranice kvality, přesto vždy usilujeme o výsledek s přidanou hodnotou. Uvědomujeme si, že se pod svou práci podepisujeme nejen za sebe a vlastní tým, ale za celý Lundegaard. Každý si je vědom své odpovědnosti a je ochoten dát za svou práci ruku do ohně před kolegy, klienty i koncovými uživateli. Před překážkami neutíkáme a pokud uděláme chybu, přiznáme ji a problém ihned aktivně řešíme.

#inovace #odvaha

Inovace jsou pro nás vším. Máme odvahu i odbornost navrhovat a přinášet řešení bez kompromisů. Rozvíjíme sebe i své okolí. Vzděláváme se a aktivně zlepšujeme stávající fungování věcí. Potřeby našich klientů a jejich zákazníků jsou pro nás důležité, proto doporučujeme nejlepší řešení, která často jdou za hranice původních požadavků. Může jít o převratný přístup k obchodnímu modelu, chytrou kombinaci osvědčených postupů nebo využití nových technologií.

#otevřenost #zpětná_vazba #respekt

Budujeme mezi sebou vzájemnou důvěru skrze otevřenou komunikaci. Otevřenost a respekt jdou u nás vždy ruku v ruce. Dělíme se s ostatními jak o pozitivní zprávy, tak i o zádrhele, kterým na cestě čelíme. Neustále se učíme dávat i přijímat zpětnou vazbu bez ohledu na roli a pozici. Dokud dokážeme konfrontovat otevřeně a s respektem své názory a občas se i pohádat, tak náš tým funguje dobře. V diskuzi by měl vždy vítězit konstruktivní přístup nad egem. Jednáme fér, legálně a eticky mezi sebou i vůči klientům. Aktivně jim sdělujeme, jaké jsou reálné možnosti a navrhujeme nejvhodnější cesty.

#flexibilita #svoboda #zodpovědnost

Všichni lidé mají své zájmy, představy o životě a Lundegaard je dokáže nejen respektovat, ale často je aktivně podporuje. V Lundegaardu si vycházíme vstříc a hledáme takovou formu spolupráce, která vyhovuje všem. Naše svoboda pracovat kdykoliv a kdekoliv je postavená na vzájemné důvěře, odpovědnosti vůči týmu a také připravenosti být flexibilní. Proto ve chvílích, kdy je to třeba, jsou všichni připraveni ubrat ze svého pohodlí v zájmu dosažení společného cíle.

#partnerství_s_klienty #měřitelné_výsledky #budování_důvěry

Naším cílem je proniknout do podstaty klientova podnikání. Klient je náš partner a dává nám příležitosti se rozvíjet a vytvářet něco nového. Věříme v práci, která je podložená daty a jejíž výsledky jsou měřitelné. Děláme maximum pro to, aby každá naše realizace měla pro klienta ekonomický přínos. Neustále budujeme důvěru na různých úrovních, technických i obchodních. Přemýšlíme nejen o tom, co klient chce, ale co skutečně potřebuje a vedeme s ním o tom dialog.

#přátelské_vztahy #sdílíme_zkušenosti

Naše firemní kultura je přirozeně neformální. Při vzájemné spolupráci nám záleží na přátelské atmosféře, humoru a zároveň na profesním růstu každého z nás. Aktivně mezi sebou sdílíme tipy a zkušenosti, a když prošlápneme novou cestu, tak ji ukážeme ostatním. Kolegové jsou důležitou součástí našeho života a vztahy mezi námi nekončí za dveřmi kanceláře, ale pokračují i "venku". Žijeme Lunde.

Dej nám o sobě vědět

Zaujala tě konkrétní otevřená pozice nebo o nás chceš vědět víc?

Kontaktuj nás